BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP, S’INCORPORA A LA BASE D’INSTAL·LADORS AUTORITZATS CESVA PER A LA PROGRAMACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE LIMITADORS SONOMÈTRICS ALS EQUIPS DE REPRODUCCIÓ MUSICAL DE LES ACTIVITATS

  • 8 de maig del 2013

BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP, S’INCORPORA A LA BASE D’INSTAL·LADORS AUTORITZATS CESVA PER A LA PROGRAMACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE LIMITADORS SONOMÈTRICS ALS EQUIPS DE REPRODUCCIÓ MUSICAL DE LES ACTIVITATS

Totes les activitats sorolloses, com les destinades a bars musicals, pubs, restaurants, discoteques, o aquelles que siguin susceptibles de generar molèsties mitjançant equips de reproducció musical, hauran d’instal·lar un limitador sonomètric per a garantir que els nivells sonors són els màxims permesos establerts per a l’ordenança municipal de sorolls o llei contra la contaminació acústica.

Els limitadors hauran de permetre la connexió al sistema telemàtic, LIDACO. Aquest portal permet visualitzar en temps real de forma remota, els nivells d’emissió e immissió, de cada activitat i les incidències que puguin sorgir.
Todas las actividades ruidosas, como las destinadas a bares musicales, pubs, restaurantes, discotecas, o aquellas que sean susceptibles de generar molestias mediante equipos de reproducción musical, tendrán que instalar un limitador sonométrico para garantir que los niveles sonoros son los máximos permitidos establecidos por la ordenanza municipal de ruidos o la ley contra la contaminación acústica.

Los limitadores tendrán que permitir la conexión al sistema telemático, LIDACO. Este portal permite visualizar en tiempo real de forma remota, los niveles de emisión e inmisión, de cada actividad y las incidencias que puedan surgir.