Actualidad

  • 8 de Mayo del 2013

BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP, ESTA ACREDITADA PER A ELABORAR PLANS D’AUTOPROTECCIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL

L’objecte de l’elaboració d’un Pla d’Autoprotecció, és regular les actuacions destinades ...+info


  • 29 de agosto del 2012

Nova instrucció 9/2012 de baixa tensió

La nova instrucció de la Generalitat de Catalunya (Instrucció 9/2012, de 5 de juliol) per poder le...+info


  • 19 de julio del 2011

ARTICLES PUBLICATS: REVISIONS OBLIGATÒRIES EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.

Tota instal·lació elèctrica és una instal·lació de risc, degut al perill d’electrocució de ...+info


  • 19 de julio del 2011

ARTICLES PUBLICATS: NUEVO REGLAMENTO REGULADOR DE LAS EMISIONES DE RUIDO RD 176/2009: MAYOR COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

El 10 de noviembre de 2009, se aprobó el Real Decreto 176/2009, el cual regula las emisiones acúst...+info


  • 19 de julio del 2011

ARTICLES PUBLICATS: LICENCIA AMBIENTAL: CAMBIOS A LA VISTA

Desde el año 1998 las actividades que se han iniciado, así como las que han introducido cambios de...+info


  • 19 de julio del 2011

ARTICLES PUBLICATS: ¿NUESTRAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS SON SEGURAS?

Las empresas de nuestro sector, el de la recuperación de residuos, disponen de instalaciones eléct...+info


  • 19 de julio del 2011

PROVITAL, SA

Reforma i ampliació de la instal·lació de climatització de l’edifici d’oficines de 1200m2, i...+info


  • 19 de julio del 2011

JOSÉ LLINÀS E HIJOS, SL

Construcció d’una nau industrial d’ús logístic de 3500m2.  Construcció d’un edifici d’...+info


  • 2 de Mayo del 2010

ESTRENEM NOVA IMATGE CORPORATIVA!

Amb el suport i assessorament de Produccions Planetàries, a Bellavista Enginyeria hem renovat la no...+info


  • 27 de abril del 2010

ESTRENEM NOVA WEB!

Amb l´objectiu d´oferir una informació actualitzada, seguint criteris innovadors i tenint en comp...+info