Projectes d’instal·lacions

A Bellavista Enginyeria realitzem la planificació i l’execució de diferents tipus de projectes d’instal·lacions. El nostre equip, s’encarrega de fer un estudi previ exhaustiu de la infraestructura, a més d’oferir un servei personalitzat d’assessorament i de gestió del mateix projecte d’instal·lació, segons les necesitats de cada local, industria i/o habitatge.

TIPUS INSTAL.LACIONS:
 • Elèctriques (baixa tensió i mitja tensió)
 • Infraestructura comú de telecomunicacions (ITC). Cablejat estructural
 • Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (ITE)
 • Energia solar, cogeneració
 • Energies alternatives
 • Instal·lacions de gas
 • Enllumenat públic
 • Aparells a pressió
 • Emmagatzematge de productes químics
 • Instal·lacions petrolíferes
 • Instal·lacions frigorífiques
 • Instal·lacions contra incendis
 • Sales blanques
SERVEIS:
 • Legalització d’instal·lacions
 • Projectes bàsics i executius
 • Direcció tècnica d’instal·lacions
 • Coordinació de Seguretat i Salut
 • Gestió integral de projectes (Project Management)
 • Gestió integral d’instal·lacions (Construction Management)
 • Assessorament a arquitectes