BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP, ESTA ACREDITADA PER A ELABORAR PLANS D’AUTOPROTECCIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL

  • 8 de maig del 2013

BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP, ESTA ACREDITADA PER A ELABORAR PLANS D’AUTOPROTECCIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL

L’objecte de l’elaboració d’un Pla d’Autoprotecció, és regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció en les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, i també els centres i les instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu, per situacions d’aquest caràcter.El objeto de la elaboración de un Plan de Autoprotección, es regular las actuaciones destinadas a segurar la aplicación de medidas de autoprotección en las empresas y, en general, las entidades y los organismos que hagan actividades que puedan general situaciones de grave riesgo colectivo, y también los centros y las instalaciones y sus dependencias, públicas y privadas, que puedan resultar afectadas de manera especialmente grave, por situaciones de este carácter.