Bellavista Enginyeria us tramita la subvenció en la retirada de les plaques “d’Uralita”

  • 26 de maig del 2021

Bellavista Enginyeria us tramita la subvenció en la retirada de les plaques “d’Uralita”

La Generalitat de Catalunya ve realitzant en els darrers anys subvencions per la retirada de cobertes de fibrociment amb amiant (tipus Uralita).

Les darreres subvencions abonaven l’import de la retirada del fibrociment amb amiant per a un import de fins a 12.000 €. L’import de la subvenció d’aquest 2021 està per concretar.

La publicació de la Instrucció 1/2021 pel que fa al doblatge de cobertes i a la instal·lació de plaques solars o de qualsevol altre element sobre cobertes de fibrociment, prohibeix qualsevol manipulació o instal·lació en cobertes de fibrociment que no sigui per la seva retirada, així com també la instal·lació de plaques solars en cobertes amb fibrociment que hagin estat doblades amb xapa metàl·lica.

La convocatòria de subvencions per aquest 2021 es preveu que sortirà cap a finals del mes de juny, de manera que a principis de juliol ja es podrà començar a tramitar-ne la sol.licitud. La convocatòria és en règim de concurrència pública no competitiva. Això vol dir que s’atenen les peticions en ordre d’entrada i tenen una quantia total limitada.

La substitució del fibrociment per panell sandwich permet alhora, millorar l’aïllament tèrmic, evitar les filtracions d’aigua de pluja i eliminar falsos sostres disposant de major alçada lliure en les naus, així com permetre la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a la autogeneració d’energia elèctrica.

Des de Bellavista Enginyeria us oferim tramitar la subvenció, preparar el projecte d’obres de sol·licitud de llicència i coordinar-ne les obres de substitució a través d’empreses especialitzades en la retirada de fibrociment, instal·lació de cobertes noves i si us cal la instal·lació de plaques d’energia solar fotovoltaica.