Construcció de 8 naus industrials a Can Terrers (La Garriga)

  • 8 de maig del 2019

Construcció de 8 naus industrials a Can Terrers (La Garriga)

A Bellavista Enginyeria hem finalitzat recentment l’execució de 8 naus industrials en filera situades al Polígon Industrial de Can Terrers (La Garriga).

Es tracta de 8 naus de 380 m² en planta baixa i 130 m² en planta altell, propietat del GRUP TORT i destinades a lloguer per a usos industrials.

L’estructura i els tancaments prefabricats són de formigó i coberta DECK i es disposa de naus Tipus A i naus Tipus B segons el Reglament d’Incendis en Establiments Industrials.