Construcció de 8 naus industrials en filera a Malgrat de Mar

  • 4 de octubre del 2021

Construcció de 8 naus industrials en filera a Malgrat de Mar

Bellavista Enginyeria comença un nou projecte encarregat per INAR GESTIÓ.

En ell ens fem càrrec de la Direcció Tècnica i la Coordinació de Seguretat i Salut de les obres per a la Construcció de 8 naus industrials en filera a Malgrat de Mar.

Està previst començar l’obra abans de finals de 2021, i la seva finalització es preveu a mitjans de 2022.

Una vegada finalitzada l’obra, es posaran les naus industrials en lloguer.