Convocatòria ajuts per a la retirada de cobertes de fibrociment amb amiant

  • 5 de novembre del 2021

Convocatòria ajuts per a la retirada de cobertes de fibrociment amb amiant

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a la retirada de cobertes de fibrociment amb amiant (tipus Uralita) fins un import de 12.000 € per ajut.       

El termini per presentar les sol·licituds acaba el 31 de desembre de 2021.

La substitució del fibrociment per panell aïllant permet millorar l’aïllament tèrmic, evitar les filtracions d’aigua de pluja i eliminar falsos sostres disposant de major alçada lliure en les naus, així com permetre la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum d’energia elèctrica.

A Bellavista Enginyeria us oferim tramitar la subvenció, preparar el projecte d’obres i coordinar-ne les obres de substitució a través d’empreses especialitzades en la retirada de fibrociment, instal·lació de cobertes noves, i la instal·lació de plaques d’energia solar fotovoltaica.