DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE SALES BLANQUES

  • 12 de maig del 2020

DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE SALES BLANQUES

Els darrers mesos a Bellavista Enginyeria hem finalitzat amb èxit els projectes, la direcció d’obra, la coordinació de la Seguretat i Salut i el project management de quatre equipaments de sales blanques per a diversos sectors:

  • Sales blanques per al servei de farmacologia en un hospital de referència
  • Sales blanques destinades al rentat de roba hospitalària
  • Sales blanques per a la fabricació d’olis essencials per a productes de nutrició animal a les noves instal·lacions de Laboratorios Karizoo (grup internacional Alivira Group Company)
  • Sales blanques per a complements nutricionals líquids a base d’olis essencials per a productes de nutrició animal. (Laboratorios Karizoo, grup internacional Alivira Group Company)

Aquests últims projectes es sumen a la nostra dilatada experiència en disseny i construcció de sales blanques per a diferents sectors com:

  • Fabricació de material hospitalari
  • Fabricació de productes de cosmètica
  • Fabricació de vidres especials
  • Fabricació de productes farmacèutics
  • Fabricació de productes veterinaris

Per a més informació sobre els projectes de sales blanques podeu contactar-nos.