Els Determinants del Cost Real en una Obra de Construcció

  • 14 de novembre del 2023

Els Determinants del Cost Real en una Obra de Construcció

La planificació i execució d’una obra de construcció reeixida van més enllà de simples estimacions de costos inicials. El cost real d’una obra pot veure’s influenciat per diversos factors que sovint passen desapercebuts. 

1. Disseny i Planificació Precisos:

Un disseny detallat i una planificació minuciosa són fonamentals. Els canvis en el disseny o la falta de claredat en els plans poden donar lloc a costos addicionals durant la construcció. Invertir temps en aquesta etapa pot evitar sorpreses desagradables més endavant.

 

2. Condicions del Lloc:

Les característiques del terreny, la ubicació i els obstacles en el lloc poden afectar els costos de fonamentació, excavació i accés. Avaluar aquestes condicions per endavant és essencial per a un pressupost realista.

 

3. Regulacions i Permisos:

Els requisits normatius i de permisos poden variar segons la ubicació i el tipus de construcció. No complir amb aquestes regulacions pot resultar en retards i multes, la qual cosa afecta directament el cost total.

 

4. Qualitat dels Materials i Mà d’Obra:

Triar materials de qualitat i treballadors capacitats pot augmentar inicialment els costos, però sovint es tradueix en una obra més duradora i menys despeses de manteniment a llarg termini.

 

5. Fluctuacions en els Preus dels Materials:

Els preus dels materials poden variar a causa de factors econòmics i polítics. Tenir en compte aquestes fluctuacions en pressupostar és essencial per a evitar sorpreses desagradables.

 

6. Canvis en l’Abast del Projecte:

Els canvis o expansions en l’abast original del projecte poden augmentar significativament els costos. És important mantenir un registre de tots els canvis i avaluar el seu impacte en el pressupost.

 

7. Condicions Climàtiques i Estacionals:

Les condicions climàtiques adverses poden retardar la construcció i generar costos addicionals. Planificar per a aquestes contingències és essencial.

 

8. Inflació i Costos Generals:

La inflació i els costos generals, com a segurs i permisos, poden augmentar amb el temps. Un pressupost realista ha d’anticipar aquests increments.

 

9. Supervisió i Gestió Eficient:

Una gestió eficaç del projecte pot evitar retards i despeses innecessàries. Una supervisió constant i un seguiment adequat del progrés són crucials.

 

Comprendre els factors que influeixen en el cost real d’una obra de construcció és essencial per a una planificació i execució reeixides. Un enfocament meticulós des de l’etapa de disseny fins a la finalització del projecte pot ajudar a controlar els costos i garantir que no hi hagi sorpreses desagradables en el camí. 

Contacta amb nosaltres si tens un projecte en ment 93 860 01 22