Empreses multinacionals que confien en Bellavista Enginyeria

  • 30 de març del 2017

Empreses multinacionals que confien en Bellavista Enginyeria

La multinacional FLEX-N-GATE Plásticos, precisa de les tasques de reforma, ampliació  i adequació a la normativa vigent d’una nau industrial de 11.000m2 per a la fabricació de components d’automòbil, principalment destinada a la injecció de plàstics.

Des de Bellavista Enginyeria hem assumit la direcció tècnica de l’obra, ens encarreguem de la coordinació de seguretat i salut i de la coordinació dels industrials en la fase d’execució de les obres i instal·lacions.

Bellavista enginyeria es compromet a complir amb aquestes tasques amb la finalitat de vetllar pels interessos de FLEX-N-GATE i que l’obra s’executi en el termini establert, garantint-ne la qualitat i el resultat previst.

Bellavista enginyeria, serveis d’enginyeria per empreses i institucions.