BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP, REALITZA QUALIFICACIONS I CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES PER A VIVENDES DE COMPRAVENDA I LLOGUER , SEGONS RD 235/2013

  • 9 de Mayo del 2013

BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP, REALITZA QUALIFICACIONS I CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES PER A VIVENDES DE COMPRAVENDA I LLOGUER , SEGONS RD 235/2013

Amb la publicació del RD 235/2013, a partir de l’1 de juny de 2013 serà obligat la Certificació energètica a qualsevol edifici (ús residencial, industrial, comercial) que s’hagi de realitzar qualsevol compravenda o lloguer superior a 4 mesos. Bellavista Enginyeria, SLP, realitza Qualificacions i Certificacions Energètiques, per tal de donar compliment al RD 235/2013.Con la publicación del RD 235/2013, a partir del 1 de junio de 2013 será obligatorio la Certificación energética a cualquier edificio (uso residencial, industrial y comercial) que se tenga que hacer cualquier compraventa o alquiler superior a 4 meses.

Bellavista Enginyeria, realiza Cualificaciones y Certificaciones Energéticas, con el fin de cumplir al RD 235/2013.