Especialistes en projectes per a la valorització de residus

  • 22 de gener del 2018

Especialistes en projectes per a la valorització de residus

A Bellavista Enginyeria hem engegat recentment diversos projectes de construcció d’instal·lacions destinades a la gestió de residus.

Ja hem iniciat les obres de construcció d’unes naus industrials, una de 3.000 m2 en una parcel·la de 8.000 m2 i una altra de 6.000 m2 en una parcel·la de 10.000 m2, destinades a la valorització de residus. La primera està situada a Riudellots de la Selva (Girona) i la segona, a Parets del Vallès (Barcelona).

Amb el mateix propòsit, tenim previst iniciar el projecte de construcció d’una nau de 2.000 m2 en una parcel·la de 4.000 m2 a Bunyola (Mallorca). A més, un altre projecte aprovat se centra en l’aparcament de transport de matèries a Les Franqueses del Vallès (Barcelona), en una nau industrial de 700 m2 en una parcel·la de 12.000 m2.

A Bellavista Enginyeria som especialistes en projectes per a la valorització de residus i, de fet, tenim el plaer de col·laborar amb el Gremi de Recuperació de Catalunya, el qual dona un tracte diferenciat als seus agremiats.

Actualment, el Gremi compta amb més de 250 empreses associades, tant majoristes com minoristes, el que suposa el 70% de les empreses del sector a Catalunya que gestionen més del 90% del material que s’hi recupera. Les empreses associades recuperen materials fèrrics i no fèrrics, paper i cartró, vidre, plàstics, vehicles fora d’ús, bidons, fusta, pneumàtics o tèxtil.

Els gestors de residus, en els últims anys, han passat de recollir tot tipus de materials a especialitzar-se en un tipus de residus i s’han convertit en els productors de la matèria primera secundària que subministra a la indústria per a la producció de nous objectes o materials.

El Gremi els ofereix suport i els guia per facilitar el funcionament d’aquestes empreses, mantenir-les informades de la legislació vigent, impartir formació específica o resoldre qualsevol tipus de consultes.