Experts en projectes de Medi Ambient

  • 22 de maig del 2017

Experts en projectes de Medi Ambient

Especialistes en la gestió de projectes mediambientals, cobrim tots els aspectes relacionats amb la planificació i execució de projectes d’enginyeria, ens ocupem de fer les tramitacions i sol·licituds de permisos necessaris.
Més d’una trentena de projectes amb Recuperadors de Residuus ens han donat el coneixement per afrontar els projectes amb una visió amplia del sector i les seves necessitats.

SERVEIS:

Llicències ambientals
Assessorament en:

  • Gestió de residus industrials
  • Tractament d’aigües residuals
  • Tramitació de llibres de focus emissors a l’atmosfera
  • Sol·licitud permís d’abocaments d’aigües residuals

Tramitació davant l’Agència de Residus:

  • Codi gestor de residus
  • DARI (Declaració Anual de Residus Industrials)
  • DAE (Declaració Anual d’Envasos)
  • EMRE (Estudi de Minimització Residus Perillosos)
  • IPS (Informe Preliminar de Sols)

DUE diligence tècniques i ambientals