Fabricació i emmagatzematge de productes veterinaris

  • 5 de juliol del 2018

Fabricació i emmagatzematge de productes veterinaris

A banda de ser especialistes en el disseny i la construcció d’instal·lacions destinades a productes farmacèutics per a persones, a Bellavista Enginyeria també ens dediquem a les obres en instal·lacions de fabricació i emmagatzematge de productes veterinaris, farmacèutics i alimentaris per a animals.

En aquest projecte en concret, l’obra es va centrar en l’adequació de l’espai dedicat a la fabricació i emmagatzematge de productes veterinaris i l’actualització de la documentació gràfica. L’obra va consistir en la reforma elèctrica (baixa i mitja tensió); la instal·lació de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (ITE); i instal·lacions contra incendis.