Finalitzat projecte de construcció de 16 naus industrials a La Garriga

  • 5 de abril del 2022

Finalitzat projecte de construcció de 16 naus industrials a La Garriga

Hem finalitzat amb èxit la direcció i coordinació de seguretat i salut de la segona fase del conjunt de 16 naus industrials en filera al Polígon Industrial de Can Terrers (La Garriga).

Agraïm a TERRES URBANITZACIONS (GRUP TORT) per donar-nos la seva confiança.