Nova instrucció 9/2012 de baixa tensió

  • 29 de agost del 2012

Nova instrucció 9/2012 de baixa tensió

La nova instrucció de la Generalitat de Catalunya (Instrucció 9/2012, de 5 de juliol) per poder legalitzar i inscriure les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió antigues > de 15 anys (abans de 1998).

Les diferències existents amb l’antiga Instrucció 10/2005 són:

1.- No s’ha indicat límit de temps per poder acollir-se a aquesta instrucció.
2.- S’han incorporat els formularis amb la documentació requerida a la instrucció.
3.- S’ha de tramitar la Instrucció abans de realitzar la inspecció.

Esperant que els sigui d’utilitat, quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o consulta.

Instrucció 9-2012-BT