Prevenció i correcció de problemes acústics

  • 27 de juny del 2018

Prevenció i correcció de problemes acústics

A Bellavista Enginyeria també oferim solucions dins del camp de l’acústica: els nostres tècnics qualificats oferiran opcions específiques i de qualitat en relació a la prevenció i correcció de problemes generats per sorolls i vibracions.

Oferim solucions a nivell industrial, d’edificació i comercial. En l’àmbit industrial, realitzem estudis d’impacte acústic i mesures segons la legislació vigent, dissenyem i controlem l’execució de solucions acústiques per a la reducció de soroll de maquinària i estudiem l’exposició dels treballadors al soroll.

Pel que fa a l’edificació, fem mesures i certificacions, així com consultoria acústica i control d’obra per a edificis públics i residencials, i acondicionament acústic i disseny de sales insonoritzades. A nivell comercial, elaborem projectes d’aïllament acústic, segons el tipus d’activitat i les ordenances que corresponguin, verifiquem i controlem els focus emissors exteriors i programem i instal·lem limitadors acústics.