Primera fase instal·lació fotovoltaica Laboratorio Aragó

  • 27 de gener del 2022

Primera fase instal·lació fotovoltaica Laboratorio Aragó

BELLAVISTA ENGINYERIA i ENGIAUX, vam acabar el 2021 executant la primera fase de la instal·lació fotovoltaica per a autoconsum de 47,12 KWp, amb una superfície de captació de 230,8 m2 (124 mòduls), a la coberta de la indústria del Laboratorio Aragó, SL .

Comencem el 2022 amb la il·lusió de nous projectes que ajudaran empreses i particulars a ser energèticament més autosuficients i mediambientalment més sostenibles.

Per a més informació, consulta la nostra web: https://bit.ly/3u5jglA