Gestors de residus

A Bellavista Enginyeria disposem d’una dilatada experiència en el disseny i construcció de plantes de tractament i valorització de residus no perillosos, com ara plantes per al tractament de residus de paper, cartró i plàstic, plantes de selecció i triatge de residus d’envasos, plantes de tractament de residus metàl·lics i Centres de Tranferència de Residus Perillosos i RAEEs (CRT).

Assessorem a empreses de valorització de residus des de l’inici del projecte mitjançant el disseny de la planta, les seves instal·lacions i edificacions, la tramitació de llicències i permisos, fins a la direcció i coordinació de les obres i instal·lacions fins que la planta queda en funcionament.

Els serveis que oferim a Gestors de Residus són, d’entre d’altres:

  • Tramitació de la llicència ambiental i del codi de gestor de residus.
  • Tramitació de permisos per a noves activitats i ampliacions d’activitats existents.
  • Tramitació de llicències d’obres d’edificació, reforma o rehabilitació.
  • Disseny de les instal·lacions i tramitació de la seva legalització.
  • Coordinació i control de l’execució de les obres i instal·lacions.
  • Assessorament mediambiental i realització de tramitacions davant l’Agència de Residus.
  • Estudis, mesures i aïllament del soroll.