UEI – Unió Empresarial Intersectorial

Bellavista Enginyeria i la Unio d’Empresaris d’Automoció, com a integrant de la Unió Empresarial Intersectorial   tenim establert un conveni de col·laboració per tal de poder donar un tracte diferenciat als seus agremiats, en tots els camps de treball i en especial poder assessorar-los en el camps següents:

  • Tramitació de permisos per a nous tallers o activitats relacionades i ampliacions d’activitats existents.
  • Tramitació de llicències d’obres, reforma o rehabilitació.
  • Disseny de les instal·lacions i tramitació de la seva legalització.
  • Tramitació del Registre Industrial i de obtenció de la placa de taller.
  • Assessorament mediambiental en la gestió dels residus, aigües residuals i fums.
  • Estudis i mesures de soroll.
  • Coordinació i control de l’execució de les obres i instal·lacions.