Projecte de construcció de 16 naus industrials a Can Terrers (La Garriga)

  • 8 de juny del 2021

Projecte de construcció de 16 naus industrials a Can Terrers (La Garriga)

La reactivació torna al Polígon Industrial de Can Terrers (la Garriga).

El GRUP TORT confia de nou amb nosaltres per posar en marxa la segona fase de construcció de 16 naus en filera.

Des de Bellavista Enginyeria ens encarreguem de la redacció del projecte, la direcció i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució.