Projectes per a la gestió de residus

  • 13 de juny del 2018

Projectes per a la gestió de residus

A Bellavista Enginyeria desenvolupem projectes d’enginyeria de tot tipus i un dels sectors en els que treballem és la gestió dels residus. En aquest cas, presentem un projecte en una deixalleria municipal, per a la valorització de residus i el manteniment de contenidors de residus. Es va dissenyar i aplicar el projecte de medi ambient i el projecte de prevenció d’incendis, la gestió de llicències i les tramitacions corresponents davant l’Agència de Residus.