Projecte de reforma del sistema de climatització

ACTIVITAT:
Agencia estatal de l'administració tributària (AEAT)

DESCRIPCIÓ:

Projecte de reforma del sistema de climatització d’un edifici de 4.500m2

  • Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (ITE)