Projecte de legalització i adequació d'instal·lacions

ACTIVITAT:
Bugaderia industrial

DESCRIPCIÓ:

Legalització i adequació de les instal·lacions i actualització de documentació gràfica

  • Elèctriques (baixa tensió i mitja tensió)
  • Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (ITE)
  • Emmagatzematge de productes químics
  • Instal·lacions contra incendis