Projecte de legalització d'instal·lacions d'una acadèmia de ball

ACTIVITAT:
Casino de Granollers

DESCRIPCIÓ:

Legalització de dues fases d’ampliació, instal.lacions de climatització i baixa tensió, d’una activitat destinada a acadèmia de ball, exposició, tallers de dibuix i pintura, sala de lectura, conferència i música en viu, en un edifici d’uns 1400m²

  • Projecte instal.lacions de baixa tensió
  • Projecte instal.lacions de climatització, calefacció i ACS
  • Legalització d’instal.lacions
  • Llicència d’activitats
  • Acústica