Projecte d'obtenció de llicència d'activitats i insonorització de focus exteriors

ACTIVITAT:
Clinica

DESCRIPCIÓ:

Insonorització mitjançant pantalles acústiques dels focus exteriors

  • Insonorització de focus exteriors