Projecte d'ampliació d'instal·lacions de nau industrial

ACTIVITAT:
Fabricació de components per a l'automòbil.

DESCRIPCIÓ:

Ampliació de 300 m2 d’altell i reforma integral de nau de 3.200 m2.

  • Projecte bàsic i executiu
  • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Gestió integral de projectes (Project Management)
  • Gestió i control integral d’obra (Construction Management)
  • Càlculs estructurals
  • Llicència ambiental
  • Legalització d’instal·lacions
  • Projecte instal·lacions contra incendis
  • Gestors