Projecte d'insonorització de línies de producció industrial

ACTIVITAT:
Fabricació de components de sistemes de reforç

DESCRIPCIÓ:

Insonorització de línies de producció.

  • Insonorització de focus exteriors
  • Insonorització interior local
  • Acondicionament acústic interior
  • Estudi acústic 16/2002