Projecte d'obres d'ampliació de nau industrial

ACTIVITAT:
Manipulació, transformació i corbat de vidres.

DESCRIPCIÓ:

Obres d’ampliació de nau industrial de 4.860 m2 en dues plantes, per a procés productiu de tractament de vidre i el seu emmagatzematge. Magatzem intel·ligent de vidres de grans dimensions.

  • Projecte bàsic i executiu
  • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Gestió integral de projectes (Project Management)
  • Gestió i control integral de l’obra (Construction Management)
  • Càlculs estructurals
  • Llicència ambiental
  • Legalització d’instal·lacions
  • Projecte instal·lacions contra incendis
  • Gestors