Projecte de legalització i adequació d'instal·lacions

ACTIVITAT:
Manipulació, transformació i corbat de vidres

DESCRIPCIÓ:

Activitat de 23.000m2 destinada a la manipulació, transformació i corbat de vidres. Legalització i adequació de les instal·lacions  i actualització de documentació gràfica.

  • Infraestructura comú de telecomunicacions (ITC). Cablejat estructural.

  • Instalacions elèctriques (baixa i mitja tensió)

  • Instalació contra incendis.