Projecte d'obres de construcció

ACTIVITAT:
Manipulació, transformació i corbat de vidres.

DESCRIPCIÓ:

Obres d’elevació de coberta i formació de sales blanques i les seves instal·lacions.

  • Projecte bàsic i executiu
  • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Gestió integral de projectes (Project Management)
  • Càlculs estructurals
  • Llicència ambiental
  • Legalització d’instal·lacions
  • Projecte instal·lacions contra incendis