Projecte de construcció d'una deixalleria

ACTIVITAT:
Deixalleria municipal i industrial.

DESCRIPCIÓ:

Construcció d’una deixalleria industrial i municipal d’uns 600 m2, i urbanització de parcel·la de 3.000 m2.

  • Projecte bàsic i executiu
  • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Gestió integral de projectes (Project Management)
  • Gestió i control integral d’obra (Construction Management)
  • Càlculs estructurals
  • Llicència ambiental
  • Legalització d’instal·lacions
  • Projecte instal·lacions contra incendis
  • Gestors