Projecte de legalització de les instal·lacions de deixalleria municipal

ACTIVITAT:
Deixalleria municipal. Valorització de residus i manteniment de contenidors de residus

DESCRIPCIÓ:

Activitat de 3.300m2 destinada a Deixalleria municipal i valorització de residus i manteniment de contenidors de residus. Legalització i adequació de les instal·lacions i actualització de documentació gràfica