Projecte d'obtenció de llicència d'activitats de discoteca

ACTIVITAT:
Discoteca a l'aire lliure

DESCRIPCIÓ:

Legalització, instal.lacions d’una activitat destinada a Discoteca a l’aire lliure, amb zona de carpes exteriors, situades en un recinte, d’uns 5200m²

  • Projecte instal.lacions de baixa tensió
  • Legalització d’instal.lacions
  • Llicència d’activitats
  • Acústica