Projecte de legalització i adequació d'instal·lacions

ACTIVITAT:
Fabricació de matèries primeres per a la indústria cosmètica

DESCRIPCIÓ:

Activitat amb una parcel·la de 3.500m2 destinada a la Fabricació de matèries primeres per a la indústria cosmètica. Legalitazació i adequacio de les instal·lacions elèctriques, climatització i contra incendis

  • Elèctriques (baixa tensió i mitja tensió)
  • Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (ITE)
  • Instal·lacions contra incendis