Projecte de legalització de sistema de calefacció i climatització

ACTIVITAT:
Fabricació d'equips de climatització per al'automòbil

DESCRIPCIÓ:

Activitat de 5.600 m2 destinada a la fabricació d’equips de climatització per l’automobil. Legalització i adequació de les instal·lacions i actualització de documentació gràfica

  • Elèctriques (baixa tensió i mitja tensió)
  • Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (ITE)
  • Instal·lacions de gas
  • Instal·lacions contra incendis