Projecte de construcció de nau industrial

ACTIVITAT:
Fabricació d'equips de climatització per a l'automòbil

DESCRIPCIÓ:

Construcció d’una nau de 450 m2 i dues marquesines de 750 m2 i 125 m2 destinades a emmagatzematge.

  • Projecte bàsic i executiu
  • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Gestió integral de projectes (Project Management)
  • Gestió i control integral d’obra (Construction Management)
  • Càlculs estructurals
  • Llicència ambiental
  • Legalització d’instal·lacions
  • Projecte instal·lacions contra incendis
  • Gestors