Projecte d'obtenció de llicència d'activitats d'instal·lacions

ACTIVITAT:
Escola Bressol

DESCRIPCIÓ:

Obres adequació i ampliació, legalització baixa tensió legalització i pla d’autoprotecció d’una activitat destinada a escola bressol, amb una superfície útil, d’uns 340m²

  • Projecte instal.lacions de baixa tensió
  • Legalització d’instal.lacions
  • Projecte bàsic i executiu
  • Llicència d’activitats
  • Pla Autoprotecció