Projecte d'insonorització d'escola de música

ACTIVITAT:
ESCOLA DE MÚSICA I ASSAIG MUSICAL

DESCRIPCIÓ:

Estudi, verificació i control d’obra. Certificació acústica segons UNE-EN ISO.

  • Insonorització interior local
  • Certificacions acústiques UNE EN ISO o OM
  • Acondicionament acústic interior
  • Estudi acústic 16/2002
  • Estudi, verificació i control DB-HR