Projecte d'obtenció de llicència d'activitats i d'acondicionament acústic de l'interior

ACTIVITAT:
Escola de música

DESCRIPCIÓ:

Estudi, verificació i control d’obra. Certificació acústica segons UNE-EN ISO.

  • Insonorització interior local
  • Certificacions acústiques UNE EN ISO o OM
  • Acondicionament acústic interior
  • Estudi, verificació i control DB-HR