Projecte de legalització i adequació de les instal·lacions de emmagatzematge

ACTIVITAT:
Fabricació de flocats

DESCRIPCIÓ:

Activitat de 16.300m2, destinada a la fabricació de flocats. Legalització i adequació de les instal·lacions i actualització de documentació gràfica

  • Emmagatzematge de productes químics