Llicència d'activitats d'emmagatzematge de productes químics

ACTIVITAT:
Fabricació de material quirúrgic i hospitalari

DESCRIPCIÓ:

Reforma integral de nau industrial de 4.200 m2 per a la creació de 2.000 m2 de sales blanques i laboratoris, 300 m2 d’oficines i 1.900 m2 de magatzems logístics.

  • Elèctriques (baixa tensió i mitja tensió)
  • Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (ITE)
  • Energia solar, cogeneració
  • Aparells a pressió
  • Emmagatzematge de productes químics
  • Instal·lacions contra incendis