Projecte de reforma integral de nau industrial

ACTIVITAT:
Fabricació d'equips de mesura de nivell per a emmagatzematge de líquids i sòlids.

DESCRIPCIÓ:

Obres de reforma integral d’una nau de 500 m2 destinada a la fabricació d’equips de mesura de nivell per a emmagatzematge de líquids i sòlids. Formació de vestuaris, magatzems, oficines i zones de fabricació.

  • Projecte bàsic i executiu
  • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Gestió integral de projectes (Project Management)
  • Gestió i control integral de l’obra (Construction Management)
  • Càlculs estructurals
  • Llicència ambiental
  • Legalització d’instal·lacions
  • Projecte d’instal·lacions contra incendis
  • Gestors