Projecte d'obres de reforma integral

ACTIVITAT:
Fabricació de tintes i Impressió de papers decoratius per a mobiliari i parquets.

DESCRIPCIÓ:

Obres de reforma integral d’una nau d’uns 500 m2 per a la creació d’un Show Room de procés productiu.

  • Projecte bàsic i executiu
  • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Gestió integral de projectes (Project Management)
  • Gestió i control integral de l’obra (Construction Management)
  • Càlculs estructurals
  • Llicència ambiental
  • Legalització d’instal·lacions
  • Projecte instal·lacions contra incendis
  • Gestors