Projecte d'obtenció de llicència ambiental i reforma de sales blanques

ACTIVITAT:
Fabricació d'especialitats farmaceutiques

DESCRIPCIÓ:

Reforma de 400m2 de sales blanques de producció d’una activitat de 13.500m2

  • Projecte d’obres
  • Llicència ambiental
  • Legalització d’instal·lacions