Projecte d'obtenció de llicència d'activitats

ACTIVITAT:
Fabricació d'especialitats farmaceutiques

DESCRIPCIÓ:

Activitat de 13.600m2 destinada a la fabricació d’especialitats farmaceutiques