Projecte de legalització d'aparcament privat

ACTIVITAT:
Instal.lacions en edificis d'habitatges

DESCRIPCIÓ:

Instal.lacions i legalitzacions d’edifici de 50 habitatges, 2 locals comercials i aparcament privat de  72 places.

  • Projecte instal.lacions aparcament
  • Projecte instal.lacions de baixa tensió
  • Projecte instal.lacions telecomunicacions
  • Projecte instal.lacions de climatització, calefacció i ACS
  • Projecte instal.lacions de gas natural
  • Projecte instal.lacions d’energia solar
  • Esqualificació energètica (CALENER-LIDER)
  • Estudi acústic segons DB-HR
  • Legalització d’instal.lacions