Projecte d'instal·lacions i legalització d'un edifici d'habitatges, locals comercials i aparcament

ACTIVITAT:
Instal·lacions en edificis d'habitatges

DESCRIPCIÓ:

Instal.lacions i legalitzacions d’edifici de 60 habitatges, 6 locals comercials, 8 locals administratius i aparcament privat de 96 places.

  • Projecte instal.lacions aparcament
  • Projecte instal.lacions de baixa tensió
  • Projecte instal.lacions telecomunicacions
  • Projecte instal.lacions de climatització, calefacció i ACS
  • Projecte instal.lacions de gas natural
  • Projecte instal.lacions d’energia solar
  • Esqualificació energètica (CALENER-LIDER)
  • Estudi acústic segons DB-HR
  • Legalització d’instal.lacions