Projecte de construcció de nau industrial

ACTIVITAT:
Transport i magatzem de material de gran tonatge, lloguer i taller de reparació de vehicles de transport i elevació de mercaderies

DESCRIPCIÓ:

Obres de construcció de nau industrial destinada al transport i magatzem de material de gran tonatge, lloger i taller de reparació de vehicles de transport i elevació de mercaderies amb una superfície de nau de 4.000 m2, 500 m2 d’oficines en edifici de 3 plantes i 19.000 m2 de superfície d’emmagatzematge exterior de contenidors portuaris i maquinària d’elevació.

  • Projecte bàsic i executiu
  • Direcció i supervisió d’obres i instal·lacions
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Gestió integral de projectes (Project Management)
  • Gestió i control integral d’obra (Construction Management)
  • Càlculs estructurals
  • Llicència ambiental
  • Legalització d’instal·lacions
  • Projecte instal·lacions contra incendis